Ruszamy na pierwszą większą wyprawę – do wodospadów Ricketts. Po drodze przejeżdżamy przez miasteczko Bloomsberg. Urocza willowa alejka prowadzi nas do uniwersyteckich bram.

We start our first bigger trip – to Ricketts waterfalls. On the way we drive through Bloomsberg little town. Charming residential street leads us to the main gate of University.

Bloomsberg_2

W Bloomsbergu trafiliśmy akurat na zakończenie roku akademickiego. Ostatnie zdjęcia w eleganckich strojach przed głównym wejściem. A potem pakowanie do samochodów dobytku przywiezionego w wielkich żółtych kontenerach.

In Bloomsberg we hit the closing of academic year. Last pictures in gala costumes in front of main entrance. And then stuffing the cars with all the properties brought in huge yellow containers.

Bloomsberg_3