Zachwycają mnie witraże. W półmrokach kościołów wybarwiają się niesamowicie. Największe wrażenie robią te u szczytu kopuł. Dają przedsmak nieba, które nas czeka, jeśli na nie zasłużymy.

I’m amazed with stained glasses. In the twilight of churches their colours shine unearthly. The most unusual are the ones on the tops of domes. They are a foretaste of heaven that we can reach if we deserve it.