W Rzymie jest 900 kościołów. To jest liczba dla mnie niewyobrażalna. Na jednym ze skrzyżowań dostrzegam cztery kościoły na raz! Po co ich tyle? Czy ktoś tu się prześcigał w świętobliwości? I kto teraz ma je zapełniać, poza turystami?

There are 900 churches in Rome. This number is for me hardly imaginable. On one cross-roads I notice 4 different churches! What for so many of them? Was it a contest who is more saintly? And who is going to fill them up now, except for tourists?

900 świątyń_5

900 świątyń_1