Wodospady Ricketts Glen to w rzeczywistości 21 siklaw, które rozsiadły się na rzece Kitchen Creek. Płynie ona w północnej części Pensylwanii, w lekko górzystym terenie.

Ricketts Glenn waterfalls consist of 21 falls created on Kitchen Creek river. It flows in northern part of Pensylvania in a slightly mountainous area.

Do wodospadów trzeba dojść uroczą ścieżką w cieniu drzew. Po drodze mijamy różne formacje skalne i korzenne.

Waterfalls can be reached by walking along charming path in the shadow of trees. On the way we pass by different stone and root formations.

Ricketts_8

Na początku schodzimy w dół, w niektórych momentach dość ostro. Zatrzymujemy się przy każdym wodospadzie, kontemplujemy ich szum, robimy zdjęcia.

At the beginning we go down , in some places quite steeply. We stop at every waterfall, contemplate its music, take pictures.

Niektóre wodospady są malutkie, ledwie większe stopnie wodne. Największy – Ganoga Falls – ma 29 metrów. U jego stóp woda rozpryskuje się w gęstą mgiełkę i dochodzę do wniosku, że Niagarę mogę sobie zostawić na kolejną wizytę w USA.

Some waterfalls are very tiny, no more than a couple of cm. The biggest one – Ganoga Fall – is 29 meters high. At its bottom water disperses into damp fog and I come to the conclusion that I can easily visit Niagara fall during my next trip to America.

Całodzienny spacer kończymy ostro pnąc się w górę. Zadowoleni, że po tych śliskich kamieniach nie musimy schodzić teraz w dół. Po drodze uwieczniamy jeszcze kilka ciekawostek.

Whole-day trip ends with harsh climbing and we are very pleased that we don’t have to step this way down on wet stones. On the way we catch a few more curiousities.

 

Bloomsberg_9