Spacerując blisko ołtarzy stąpam po dziwnych okrągłych kratkach. Zaglądam z ciekawością, co tam jest pod moimi stopami. Potem odkrywam “sekretne” schody, które prowadzą mnie do “tajemnych” pomieszczeń. Tam zwykle kryją się święte relikwie lub obrazy. Z dołu kratki wyglądają nieco inaczej.

Walking along the altars I step on strange round meshes. I peek in curiously what’s there below my feet. Then I discover “secret” stairs that lead me to “mysterious” halls. They usually room holly relics or paintings. From the bottom meshes over my head look quite differently.