Zachwyca mnie amerykańskie niebo. Jest takie przeogromne, nieogarnione. Widać je aż po horyzont we wszystkich kierunkach. To niebo staje się dla mnie symbolem amerykańskiej przestrzeni bez granic.

I’m amazed with American sky. It’s so enormous and infinite. It can be seen to the horizon in all directions. This blue has become for me a symbol of American limitless space.

Choć jedziemy zaledwie kilka godzin, krajobraz zmienia się jak w kalejdoskopie. Co chwilę pojawiają się nowe formacje skalne o różnorodnych kształtach i kolorach.

Though we drive for just a few hours, landscape changes like a kaleidoscope. Every moment emerge new rock formations of different shapes and colors.