Do większości kościołów wchodzi się po całych galeriach schodów. Niektóre stoją też na wzgórzach. Czy ta konieczność wspięcia się na pewną wysokość miała sugerować, że wchodzimy do innego świata? Bliżej Boga?

Most of churches can only be reached by climbing galleries of stairs. Some are located on hills. Has this necessity to go up to a certain height suggested that we enter another world? Closer to God?