Motywy religijne pojawiają się też na innych elementach miasta. Rogi wielu budynków zdobią kapliczki: od malutkich jednoobrazowych do rozbudowanych historii świętych. Niektóre oświetlone, inne niknące w mroku. Nawet idąc ulicą do biura nie powinniśmy zapominać o wieczności.

Religious motives are visible also on other town’s elements. Corners of many buildings are decorated with little chappels: from small single paintings to large histories of saints. Some are illuminated, other diminish in shadow. Even walking down the street to our offices we shall not forget the eternity.

Advertisements