Motywy religijne pojawiają się też na innych elementach miasta. Rogi wielu budynków zdobią kapliczki: od malutkich jednoobrazowych do rozbudowanych historii świętych. Niektóre oświetlone, inne niknące w mroku. Nawet idąc ulicą do biura nie powinniśmy zapominać o wieczności.

Religious motives are visible also on other town’s elements. Corners of many buildings are decorated with little chappels: from small single paintings to large histories of saints. Some are illuminated, other diminish in shadow. Even walking down the street to our offices we shall not forget the eternity.