Jedziemy do kolejnego parku narodowego, ale droga ponownie prowadzi nas przez część parku Zion. Oglądamy go teraz z trochę innej strony i żegnamy w zachwycie.

We head for another national park but the road leads as again through a part of Zion park. We watch it now from a different angle and we leave it astonished.

Park Zion się skończył, ale przepiękne skalne formacje pozostały. Przejeżdżamy przez mały tunel i zatrzymujemy się na poboczu, by obfotografować skałki poukładane jak ciasto francuskie.

Zion park is over but beautiful rock formations still surround us. We cross a small tunnel and stop aside to photograph the rocks piled like a French cake.

Drugi przystanek miał być tylko chwilowym wytchnieniem. Ale schodzimy trochę w dół i znajdujemy ukryty kanion z wyschniętym korytem. Spacerujemy po nim z zadartymi głowami.

Second stop was supposed to be just a moment of rest. We however step a bit down and find a hidden canyon with dry bottom. We explore it with heads turned up.

Wiemy, że trzeba jechać dalej, ale ciągle coś nas zachwyca po drodze. Stajemy, zapatrujemy się, pstrykamy.

We know, we should hurry up but constantly something draws our attention. We stop, gaze, take photos.

Amerykańskie krajobrazy_8