Trudno spotkać dwie takie same. Wiele bram jest drewnianych, masywnych, poczerniałych od starości.

It’s hard to find two alike gates in Rome. Many of them are wooden, solid, darkened from the age.

Okolone kamiennymi portalami, przykuwają uwagę lub zachęcają do zajrzenia do środka (gdzie kryją się małe rodzinne warsztaty). Jednej z bram pilnowały kamienne lwy za kratami.

Rimmed with stone portals they draw attentionor encourge to look inside (in search of tiny family handcrafts). One gate was guarded by stony lions behind the bars.

Spotkałam też wrota pomazane napisami (trudno to nazwać graffiti) i zwęglone od ognia. Cały przegląd rzymskiej różnorodności: od kultury wysokiej do bardzo niskiej.

I also noticed gates covered with inscriptions (which can’t really be named graffiti) and carbonized from fire. A full range of Roman diversity: from high to quite low culture.

Advertisement