Choć wiele tu kamienia i betonu, Rzym pozwala jednak zieleni zawłaszczać niektóre swoje rejony.

Though there is a lof of stone and concrete here, Rome allows also some green to conquer several of the areas.

Rzymska zieleń_2

Najbardziej lubi zwisające girlandy bluszczy, których długaśne macki bujają się na wietrze, a nawet tworzą prawdziwe żywe kotary.

The most spectacular are dropping garlands of ivy which long tentacles swing on the wind or create weird living curtains.

 

Są też oczywiście pomarańcze, które rosną tu sobie na drzewach w centrum miasta, jak u nas jabłka na przydrożnych jabłoniach.

There are also oranges that grow on trees in the centre of the town like apples on our wayside apple trees.