Znowu nie umiem oderwać nosa od szyby. Mijane skały są tak różnorodne, wielobarwne i wielokształtne. Oglądamy przekładane ciasteczka i białego wieloryba wynurzającego się z morskich fal.

I cannot get my nose of the window again. The rocks are so diversified, in different shades and shapes. We watch cookies in stripes and a white whale emerging from sea waves.

Potem przesuwa się krajobraz jak z rajdu Paryż-Dakar. W domu zauważam, że na zdjęciu nawet udało mi się uchwycić pędzący samochód. I docieramy do wielkiej dziury w ziemi …

Then we see landscapes resembling Paris-Dakar race. At home I notice that I even managed to capture a fast draving car. Finally we reach a big hole in the earth …

 

Spokojnym spacerkiem schodzimy lekko w dół przez wydmy porośnięte krzaczkami. Mijamy selfie-mana. Cóż pięknego może być w zdjęciu siebie na tle piasków? Ale takich egocentryków widzimy w Ameryce znacznie więcej.

We have an easy walk slightly down through dunes covered with little bushes. We pass by a selfie-man. What interesting can be found in a photo of yourself against sand? We will meet however in Anerica more such egocentrics.

Horseshoe Bend_5

Choć dookoła ładne grupki skałek, nic nie zapowiada spektaklu, który rozegra się za chwilę. Podchodzimy do brzegu uskoku i … stajemy oniemiali. Samotną skałę okrągłą obręczą obmywa wielka rzeka Kolorado.

Though we pass by nice groups of stones, nothing announces the spectacle that will be played in a while. We walk to the rim and … stop astonished. A lonely rock is cought in a hoop of Great Colorado River.

Dotarliśmy do Horseshoe Bend – Zakrętu Podkowy. W dole granatowo-zielonymi mazami wije się rzeka Kolorado. To “w dole” znaczy 300 metrów wgłąb ziemi.

We reached Horseshoe Bend. At the bottom Colorado river writhes in dark blue and green stripes. “The bottom” means 300 meters down in the ground.

Horseshoe Bend_9

Najbardziej zaskakujący jest brak jakichkolwiek zabezpieczeń, barierek czy ogrodzeń. Ludzie spacerują beztrosko nad krawędzią, dzieci biegają. Niektórzy – by ich selfie było jeszcze bardziej dramatyczne – podskakują na brzegach skał. Moje serce zamiera, więc odwracam wzrok.

The most surprising is the lack of any security, no barriers or fences. People wander jauntily along the rim, children run. Some – to turn their selfie into more dramatic act – jump up at the edge. My heart dies down, so I turn my head away.

Horseshoe Bend_10

Pogoda załamuje się dość nagle. Gęstniejące chmury nadciągają tak szybko, jakby z Mordoru gonił je Saruman. Do samochodu wracamy biegiem w pierwszych kroplach deszczu. Potem stajemy jeszcze, by uchwycić samą ulewę.

Weather breaks down quite suddenly. Dark cloudes approach so fast as if they were rushed from Mordor by Saruman. We reach the car running in first drops of rain. Then we stop aside the road to cupture the storm.