Nieopodal – wciąż na rzece Kolorado – usadowiły się zapora i most o tej samej nazwie – Glen Canyon. Jest to druga co do wielkości zapora betonowa w USA o wysokości 220 m. Zbudowano ją w 1966 roku.

Nearby, still on Colorado river, dam and bridge of the same name – Glen Canyon – settled down. This is second biggest concrete dam in the USA, 220 m high. It was built in year 1966.

Zaporę bardzo dobrze widać ze stalowego mostu Glen Canyon Bridge. Wisi on nad rzeką Kolorado na wysokości 210 m. W ochraniającej go siatce ma specjalne okienka do zdjęć. Ułatwianie życia to jedna z cech narodowych Amerykanów.

Dam can be watched from the steel Glen Canyon Bridge. It hangs over Colorado river on the height of 210 meters. A fence that secures it is equipped with special holes for taking photos. Making life easier is one of Americans’ national features.

Jedziemy dalej na spotkanie następnego żelaznego kolosa. Pęknięcie w ziemi (kryjące rzekę Kolorado) wytrwale nam towarzyszy. Rozległe połacie terenu są bardzo słabo zaludnione. Na tych mało urodzajnych obszarach mieszkają głównie potomkowie Indian.

We drive further to meet another iron colossus. Crack in the ground (hiding Colorado river) constantly accompanies us. Vast areas around are sparcely populated. They are Indians’ descendants who mostly live on these barren lands.