Dojeżdżamy do wrót skalnego królestwa. Czujemy się jak w filmie z Indiana Jonesem. Wzgórza po obu stronach wąskiej drogi przechodzą niekończące się metamorfozy.

We get at the doors of rocky kingdom. We feel like actors in films with Indiana Jones. Hills on both sides of a narrow road go through endless metamorphoses.

Most Navajo_2

Most Navajo ma konstrukcję zbliżoną do Glen Canyon Bridge, ale posiada dwa oddzielne przęsła. Pierwsze powstało w roku 1929 i obecnie służy tylko jako deptak. Przed wejściem nieodłączna informacja, czego nie wolno robić 🙂 (nie skakać z mostu)

Navajo Bridge is constructed in similar way as Glen Canyon Bridge, but it has two separate spans. First one was erected in 1929 and nowedays is used only as a promenade. At the entrance we see obvious information what mustn’t be done 🙂 (don’t jump from the bridge)

Drugie przęsło mostu Navajo zostało zbudowane w 1994 roku i jest teraz główną arterią przejazdową. Zwiesza się 142 metry nad wodami rzeki Kolorado.

Second span of Navajo Bridge was constructed in year 1994 and it’s presently the main drive through. It hangs over Colorado river on height of 142 meters.

Most Navajo_4