Opuszczając Wielki Kanion nie sądziliśmy, że może zrobić się jeszcze zimniej. Temperatura spada do 0 stopni C (34 stopnie F). Docieramy do miasteczka Williams. Śnieg pada wielkimi płatami.

Leaving Great Canyon we didn’t expect that it can cool down even further. Temperature drops down to 34 degrees F (0 degrees C). We reach city of Williams. Big flakes of snow fall down.

Miasto Williams stanowiło bramę do Wielkiego Kanionu. Założone w czasach “westernowych” (1881), próbuje z sukcesem zachować uroki Dzikiego Zachodu. My podziwiamy je jednak tylko z okien samochodu – jest za zimno na spacery.

Williams town constituted a gate to Great Canyon. Settled down in “western” times (1881) it tries with success to preserve the glamour of Wild West. We admire it however only from inside of car – it’s too cold to have a walk.

Miasteczko leży na sławnej trasie 66 łączącej Zachodnie Wybrzeże Ameryki z Chicago. Na stacji benzynowej wszystko przypomina nam o tym fakcie. Rozpoczynamy drogę powrotną do Las Vegas.

Williams is located on famous 66 Route that connects West Coast with Chicago. On petrol station everything reminds us about this fact. We begin a return trip to Las Vegas.

Miasteczko Williams_1