Na 48-kilometrze od Las Vegas docieramy do tamy Hoovera. W 1936 roku (data otwarcia) była największą zaporą betonową na świecie. Teraz jest największa w Stanach Zjednoczonych.

On 48th kilometer before Las Vegas we reach Hoover Dam. In 1936 (the year of opening) it was the biggest concrete dam in the world. Now it’s the largest one in America.

Tama Hoovera_2

Najpierw mijamy plątaninę kabli i wielkie metalowe “rusztowania”. Potem przejeżdżamy pod olbrzymimi przęsłami wiaduktu. Samochody na szczycie wyglądają jak zabawki.

First we pass by a tangle of cables and huge metal “scaffolding”. Than we drive under enormous bridge’s columns. Trucks on the top look like child’s toys.

Tama Hoovera_3

Z troską patrzymy na przewalające się słupy elektryczne. Jak długo jeszcze wytrzymają tak pochylone? Spoglądamy w dół na taflę rzeki Kolorado oddaloną od nas o 224 metry.

We watch with concern the electricity posts rolling down. How long will they stand such a lean? We look down to the surface of Colorado river 224 meters away from us.

Tama Hoovera_4

Spacerując po tamie spoglądamy na sztuczne jezioro Mead o powierzchni 639 m2. Jego brzegi do pewnej wysokości mają niezwykły biały pasek. Jakby namalowany farbą prosto od linijki.

Wandering on dam we also admire Mead artificial lake with surface of 639 sqm. Its shores to a certain height have an unusual white stripe. As if painted carefully against the ruler.

Tama Hoovera_5

Jeszcze zaglądamy w paszczę lwa – otwór, przez który przetoczy się woda, gdy jej ilość przekroczy poziom alarmowy. I w zapadających ciemnościach docieramy do Las Vegas na hotdoga za 1 dolara 😉

At the end we take a look into lion’s mouth – a huge hole that would welcome water if it’s level goes over limits. In falling darkness we reach Las Vegas just to have a hotdog for 1 $.