I tym razem śpimy w nie mniejszym kolosie – Hotelu Cyrkowym. W pokoju o niedomykających się oknach do późna gra nam Taylor Swift – choć nie wykupiliśmy żadnych biletów wstępu.

Also this time we sleep in a similar colossus – Circus Circus Hotel. Through the hardly closed windows till late night we hear the concert of Taylor Swift – though we haven’t bought any tickets.

Advertisement