Wyjeżdżamy z Las Vegas na spotkanie Doliny Śmierci. Po obu stronach drogi żegnają nas reklamy w ilościach masowych i w rozmiarze XXL. Krzyczą do nas z wielkich słupów, rozpraszają, nie dają się opędzić.

We leave Las Vegas to meet Death Valley. Mass advertisements in XXL size say farewell to us on both sides of the road. They shout from huge posts, distract, can’t be get rid of.

Ulice Miasta Hazardu to niebywała mieszanka: kiczu, duchowości, rozrywek dla dorosłych, dosłowności pouczeń (ciągle nie mogę się temu nadziwić) i symboli Dzikiego Zachodu. Zresztą, zobaczcie sami.

Streets of Gambling City is an extraordinary mixture of daub, spirituality, entertainment for adults, straightforward messages (I’m still surprised with it) and symbols of Wild West. See yourself!

Ulice Las Vegas_4

Advertisement