Forum Romanum to wielkie starożytne wykopaliska. Dopiero jednak będąc w Rzymie uświadomiłam sobie, że znajdują się one w samym centrum miasta i zajmują bardzo rozległy teren.

Forum Romanum are great ancient excavations. But only being in Rome I realized that it’s located in the very centre of town and it covers  vast area.

To tak, jakby w Gliwicach zrównać z ziemią rynek i ulice aż do dworca kolejowego i zostawić tylko kupki kamieni sprzed tysięcy lat. Nie wiem, czy w Europie istnieje drugie miasto, które pozwoliłoby sobie na taką ekstrawagancję.

It’s as if in Gliwice the main market and all streets around up to railway station were destroyed leaving a bare land with just a few piles of very old stones. I don’t know if there is in Europe any other city that would afford such an extravagance.