Opuszczamy zabudowania i wkraczamy w krainę gór i piasków. Mijamy ogromne więzienie (przy drodze stoją znaki ostrzegające, by nie brać autostopowiczów!) i bazę Air Force. Rozglądamy się za przebiegającymi stadami bizonów i ciężarówkami, które mogą nam zajechać drogę.

We leave buildings behind and enter a land of mountains and sands. We pass by  huge prison (by the road’s sides signs warn us not to take hitchhikers!) and Air Force base. We look around for running bison herds and trucks that may cross our path.

Po drodze zatrzymujemy się w dziwnym zajeździe. Całe jego wnętrze wypełniają różne gadżety z zielonymi ludkami. Dopiero po chwili orientujemy się, że dotarliśmy do słynnej Strefy 51 – tu kiedyś wylądowali kosmici.

On the way we stop in a strange bar. It’s densely filled with gadgets of green creatures. Only after a while we realize that we reached famous Area-51 – a place where once Alliens landed.

Strefa 51_6