Duże posągi są zwykle dość poważne. Ale na twarzach mniejszych rzeźb w Rzymie kłębi się sporo emocji. 

Big monuments are usually rather serious. But faces of smaller statues in Rome are more emotional.

Rzymskie rzeźby_2

Przed niektórymi spędziłam wiele minut, przyglądając się im i próbując zgadnąć, co wyrażają (lub co czuł ich autor, gdy je tworzył). Inspirujące zajęcie.

I spent long minutes in front of some of them trying to figure out what they express (or what felt their author when he was creating them). Inspiring exercise.