Przed solą w Dolinie Śmierci wydobywano głównie boraks. Dojeżdżamy do Harmony Borax Works – miejsca, gdzie ten minerał wytapiano, a następnie przewożono w zaprzęgach mułów do najbliższej stacji kolejowej w Majove (Kalifornia).

Before salt in Death Valley borax was mainly excavated. We reach Harmony Borax Works – place where this mineral was smelted and then transported on carriages pulled by mules to the nearest railway station in Majove (California).

Boraks wydobywano w Dolinie Śmierci od roku 1881 do 1915. Potem odkryto łatwiej dostępne złoża w Kalifornii i kopalnię zamknięto. Nasz 20-minutowy spacer wokół pieca do wytapiania i wagonów daje nam przedsmak tego “górniczego piekła”.

Borax was mined in Death Valley from year 1881 till 1915. Then easier accessible deposits were discovered in California and the mine was closed. Our 20-minutes walk around smelting furnace and carriages give us a foretaste of this “mining hell”.

Advertisement