Docieramy do wąskiej drogi, którą można przejechać tylko w jednym kierunku. Artist’s Drive – Droga Artystów – wije się wśród skał o nieprawdopodobnych kolorach. Jakby rzeczywiście wpadło tu stado malarzy-olbrzymów z kubłami farb: złotych. błękitnych, bordowych, zielonych. Jedziemy powoli, ale ja i tak nie wiem, jak uchwycić te wszystkie niezwykłe formacje.

We reach a narrow road that can be followed only one way. Artist’s Drive winds in between rocks in incredible colours. As if gigant-painters entered this place with buckets of paints: golden, blue, maroon, green. We drive very slow but even so I can’t really catch all these odd formations.