Rzeki zwykle dodają miastom klimatu i uroku. Spacery wzdłuż brzegów pozwalają odkryć inne oblicze metropolii.

Rivers usually equip towns with additional charm and appeal. Walks along their banks allow us to uncover different look of a city.

Tybr_4

Ale Tybr jest inny. Smutny, senny, jakby porzucony. Mętne wody, brzydkie krzaki, śmieci, betonowe brzegi pomazane sprayem. Nawet strach się tam zapuszczać wieczorami.

But Tiber is unlike. Sad, sleepy, abandoned. Muddy waters, ugly bushes, trash, concrete riversides scribbled with spray. I would be afraid to go there at twilight.