Tu zachwyt dzieci sięga niemal nieba. Numer 1 programu – Fabryka Czekolady!

Here children’s joy reaches almost heaven. Number 1 to see – Chocolate Factory!

Miasteczko Hershey w Pensylwanii wyrosło wokół biznesów stworzonych na zaraniu XX wieku przez Miltona S. Hershey. Na początku powstała fabryka czekolady , gdzie opracowano własny przepis na czekoladę mleczną (dobro luksusowe w tamtych czasach).

Hershey town in Pensylvania grew around business created at the beginning of XX century by Milton S. Hershey. First chocolate factory was erected where its own recipe of milk chocolate was invented.

Fabryka czekolady_3

Teraz ciągle pracujący zakład zwiedza się kolejką w towarzystwie rozwrzeszczanych różowych krówek (jakie to amerykańskie).

Now still working factory can be visited in a small rail accompanied by shouting pink cows (it’s so American).

Fabryka czekolady_2

Można też wykonać własne wersje czekoladek, które po schłodzeniu zabiera się do domu.

You can also create your own chocolate that after cooling can be taken home.

Fabryka czekolady_4