Malarze, grajkowie, śpiewacy, mimy. Spotkać ich można na wszystkich placach Rzymu.

Painters, music bands, singers, mimes. They can be found on all Rome’s squares.

Rzymska sztuka_2

Ze sztalugami, instrumentami, rozedrgani występem lub przeciwnie, zapatrzeni w dal w oczekiwaniu na kolejnego klienta.

With easels, instruments, high in emotions after performance or in opposite gazing into distance while awaiting next client.

Pomieszanie stylów, kolorów, klimatów. Rytmy kubańskie i techno, romantyczne widoki i pełna abstrakcja. Cudowna różnorodność.

Melting pot of styles, colours, spirits. Cuban rythms and techno, romantic landscapes and full abstraction. Wonderful diversity.