Zostało wybudowane w 1907 roku przez Miltona Hershey jako miejsce rozrywki dla pracowników fabryki czekolady.

Z czasem otwarto je dla publiczności oraz systematycznie rozbudowywano. Teraz pokrywa 45 hektarów i oferuje 74 atrakcje, w tym 13 roller-coasterów.

It was built in 1907 by Milton Hershey for the workers of his chocolate factory. Later on it was open for public and systematically enlarged. Now it covers 45 ha and offers 74 attractions including 13 roller-coasters.

Wesołe Miasteczko_2

W sezonie przemierza je tysiące dzieci i dorosłych. Niektóre rodziny przyjeżdżają tu na kilka dni, śpią w hotelu i codziennie spędzają w parku po kilkanaście godzin. Prawdziwe szaleństwo zabawy!

During the season the park is visited by thousands of children and adults. Some families come here for a couple of days, sleep in a hotel and spend inside the park over a dozen hours per day. Absolute madness of amusement.

Hershey