Search

Awa on the Road

My journeys, discoveries and fascinations

Month

January 2016

Amiszowa szkoła – Amish school

Szkoły Amiszów to jednoklasowe pomieszczenia, w którym dzieci uczą się tylko do 14 roku życia.

Amish schools are one-room halls where children learn only till they are 14. Continue reading “Amiszowa szkoła – Amish school”

Advertisements

Rzymskie osobliwości – Rome’s curiosities

Najfajniejsze w każdym włóczeniu się po mieście jest wyłapywanie lokalnych ciekawostek. Dodają one inspirujących smaczków do poznawanej architektury i ludzi.

The best in any wandering along the city is searching for local curiosities. They add inspirational relishes to the visited architecture and people. Continue reading “Rzymskie osobliwości – Rome’s curiosities”

Amiszowe zaprzęgi – Amish carriages

Widok koni na polach i drogach to druga charakterystyczna cecha wspólnot Amiszów.

Horses seen on fields and roads is the second feature of Amish communities. Continue reading “Amiszowe zaprzęgi – Amish carriages”

Historie dachowe – Roof stories

Jeśli – pomimo bólu szyi – często spoglądamy w górę, Rzym odpłaci się nam wieloma kamiennymi opowieściami sprzed wieków.

If – despite the pain in the neck – we often look up, Rome will pay us with many centuries-old stony stories. Continue reading “Historie dachowe – Roof stories”

Amiszowe pranie – Amish drying clothes

Ubrania w Lancaster suszą się swobodnie na sznurkach, jak u nas jeszcze w niektórych rejonach Polski.

Clothes in Lancaster are drying freely on ropes similarly as in some areas in Poland still. Continue reading “Amiszowe pranie – Amish drying clothes”

Amisze w Lancaster – Amish in Lancaster

Mieszkający w hrabstwie Lancaster w Pensylwanii Amisze to najstarsza wspólnota tego wyznania w Ameryce.

Amish living in Lancaster county in Pensylvania is the oldest community of this faith in America. Continue reading “Amisze w Lancaster – Amish in Lancaster”

Rzymskie malowidła – Roman paintings

Malarstwa w Rzymie dobrze jest wypatrywać nie tylko na ścianach kościołów. Warto też wysoko zadrzeć głowę, by pokontemplować przepięknie zdobione sufity.

You shall look for Rome’s paitings not only on the walls of churches. It’s also good to rise high your head and contemplate beautifully decorated ceilings. Continue reading “Rzymskie malowidła – Roman paintings”

Mieszczanie w Hershey – Townspeople in Hershey

Hershey posiada całą dzielnicę pięknych, piętrowych willi otoczonych rozległymi ogrodami (oczywiście bez ogrodzeń). Domy te pochodzą z I połowy XX w, na standardy amerykańskie są już więc zabytkami.

You can find in Hershey whole district of beautiful storied villas surrounded by vast gardens (certainly with no fences). There houses come from the first half of XX century, so they are already monuments according to American standards. Continue reading “Mieszczanie w Hershey – Townspeople in Hershey”

Rzymskie artefakty

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to gigantyzm. Ale jak się dłużej pochodzi po rzymskich zaułkach, można dostrzec sporo drobiazgów, które nadają całości inny sens. Continue reading “Rzymskie artefakty”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑