Wydawałoby się, że to tylko podziurawione mury z pustymi oczodołami okien. Ale niezależnie od pory dnia miejsce to przyciąga w przedziwny sposób.

It seems to be just a riddled wall with empty eyeholes of windows. But no matter the time of the day this place lures in a strange way.

Koloseum_4

Tłumy krążą wokół budowli, jak wierni wokół Mekki. Czy wytwarzają jakiś wir, który skupia się w centralnym punkcie areny? Czy z zaświatów docierają tu wspomnienia wielkich igrzysk i krwawych mordów?

Crowds circle around the building like believers in Mecca. Do they create any spin that focuses in the centre of the arena? Or the memories of great olympics and bloody murders arrive here from afterlife?

Koloseum_2

Chodzę dookoła w jaskrawym słońcu i próbuję dociec, ale sens jakoś umyka. Wracam po zmroku, idę w odwrotnym kierunku i dumam. Chyba świadomość tysięcy lat istnienia Koloseum tak bardzo mnie elektryzuje.

I walk around in bright sun and try to find out, but the meaning flows away. I return at twilight, walk in opposite direction and meditate. It must be the awareness of thousands of years of Koloseum’s duration that thrills me so much.

Koloseum_1

Advertisement