Pierwsze, co rzuca się w oczy, to gigantyzm. Ale jak się dłużej pochodzi po rzymskich zaułkach, można dostrzec sporo drobiazgów, które nadają całości inny sens.

At the first look Rome strikes you with its gigantism. But when you wander there long enough, you can spot many details that add another meaning to the whole picture.

Czasami są to ozdobne klamki czy kołatki na wielkich drewnianych  wrotach. Innym razem element jednej budowli, który ciekawie komponuje się z innym budynkiem. Ale na takie odkrywanie potrzeba sporo czasu, którego i mnie zabrakło (2 dni to kropla w morzu na Rzym).

These are decorated handles or knockers on huge wooden doors. Or an element of one building that changes the impression of another structure. For such discoveries you would need however much more time that I also lacked during my visit (2 days for Rome is a drop in the ocean).