Malarstwa w Rzymie dobrze jest wypatrywać nie tylko na ścianach kościołów. Warto też wysoko zadrzeć głowę, by pokontemplować przepięknie zdobione sufity.

You shall look for Rome’s paitings not only on the walls of churches. It’s also good to rise high your head and contemplate beautifully decorated ceilings.

Niektóre obrazy przyciągają szczególną uwagę. Czy te rozbłyski to zamierzony efekt malarza, czy odblask lamp stojących z przodu?

Some pictures draw special attention. Are these sparkles a conscious act of the painter or just reflection of the lamps standing ahead?

Włóczenie się po ulicach oczywiście też przynosi swoje efekty. Rzymskie graffiti to pomieszanie świętości z ludzkimi pragnieniami.

Wandering along the streets also results in interesting findings. Roman graffiti is a mixture of holiness and human desires.

Rzymskie malarstwo_8