Mieszkający w hrabstwie Lancaster w Pensylwanii Amisze to najstarsza wspólnota tego wyznania w Ameryce.

Amish living in Lancaster county in Pensylvania is the oldest community of this faith in America.

Amisze_17

Amisze są chrześcijańską wspólnotą protestancką wywodzącą się ze szwajcarskich Mennonitów (których również można spotkać w USA). W Lancaster żyje ich około 20.000. Wioski, w których mieszkają można swobodnie odwiedzać, ale niewskazane jest robienie zdjęć. Nas nawet pogonił jeden pan z laską. Dlatego w kilku następnych wpisach nie uświadczycie ludzi, a co najwyżej zwierzęta hodowlane (większość Amiszów jest farmerami).

Amish are Christian protestant community that roots from Swiss Mennonits (who can also be met in the USA). There are around 20.000 of them living in Lancaster. You can freely visit their villiges but it’s not allowed to take pictures of people. We were even chased by one man with a stick for that. It is the reason why you won’t find any person on my photos in the next few posts, only some animals (most of Amish are farmers).

Amisze_7