Ubrania w Lancaster suszą się swobodnie na sznurkach, jak u nas jeszcze w niektórych rejonach Polski.

Clothes in Lancaster are drying freely on ropes similarly as in some areas in Poland still.

Amisze_4

Moja siostra mi powiedziała: “Wyglądaj ubrań wiszących na sznurkach rozciągniętych nad podwórkami. To znak, że tam mieszkają Amisze.”

Większość Amerykanów ma już pralki wraz z suszarkami, nie rozwiesza więc ubrań na zewnątrz. Amisze przywiązani są bardzo do starych tradycji i świadomie uciekają przed nowoczesnością.

My sister told me: “Look for clothes hanging on twines stretched over the yards. This is a sign of Amish living there”.

Most of Americans own washing-machines with driers, so they do not let their clothes hang outside. Amish are stronly tied to their old traditions and consciously escape from modernity.