Jeśli – pomimo bólu szyi – często spoglądamy w górę, Rzym odpłaci się nam wieloma kamiennymi opowieściami sprzed wieków.

If – despite the pain in the neck – we often look up, Rome will pay us with many centuries-old stony stories.

Rzymskie rzeźby_4

W zależności od budynku, na którym się znajdują, historie te przedstawiają osoby kompletnie ubrane (obiekty kościelne) lub dokładnie rozebrane (świeckie). Zawsze są to jednak postacie piękne i pociągające, a wpatrywanie się w nie uruchamia wiele zakamarków naszej wyobraźni.

Depending on the type of building the stories present people either completely dressed (sacral buildings) or neattly undressed (secular ones). Nevertheless these are always beautiful and charming persons and watching them triggers many secret areas of our imagination.

Rzymskie rzeźby_5