Najfajniejsze w każdym włóczeniu się po mieście jest wyłapywanie lokalnych ciekawostek. Dodają one inspirujących smaczków do poznawanej architektury i ludzi.

The best in any wandering along the city is searching for local curiosities. They add inspirational relishes to the visited architecture and people.

A oto kilka osobliwości rzymskich / Here go a few Roman curiosities:

Pippi Pończoszanka / Pippi Langstrumpf

Rzymskie ciekawostki_4

Stacja benzynowa koło Forum Romanum / Petrol station next to Forum Romanum

Rzymskie ciekawostki_5

Przewoźny sklep z koszykami / Driving shop with baskets

Rzymskie ciekawostki_2

Ekskluzywne płaszczyki / Exclusive coats

Rzymskie ciekawostki_3

Świeżo pieczone kasztany / Freshly grilled chestnuts

Rzymskie ciekawostki_1