Search

Awa on the Road

My journeys, discoveries and fascinations

Month

February 2016

Pond of meditation – Jeziorko dumania

In Longwood Gardens we reach an overgrown pond with openwork arbor.

W Ogrodach Longwood docieramy nad zarośnięte jeziorko z ażurową altanką.

Continue reading “Pond of meditation – Jeziorko dumania”

Advertisements

Crying trees corner – Zakątek płaczących drzew

Stairs in Longwood Gardens lead us down to a lea with bended trees.

Schody w Longwood Gardens prowadzą nas w dół na polankę z powyginanymi drzewami. Continue reading “Crying trees corner – Zakątek płaczących drzew”

Flower Path – Aleja kwiatowa

Leaving behind main entrance of Longwood Gardens we turn right and enter a picturesque carpet of fragility.

Za głównym wejściem do Longwood Gardens skręcamy w prawo i wkraczamy na kolorowy kobierzec delikatności.
Continue reading “Flower Path – Aleja kwiatowa”

CFFC – Unearthy castle – Nieziemski zamek

Castle in Morsko (south Poland) is in fact a ruin. But a unique atmosphere is created by special illumination (that changes from green to pink and violet).

Zamek w Morsku to w zasadzie ruiny. Ale niezwykłą atmosferę miejsca tworzy specjalne oświetlenie (które zmienia się z zielonego przez różowe po fioletowe). Continue reading “CFFC – Unearthy castle – Nieziemski zamek”

Ogrody Longwood – Longwood Gardens

Od dziś zapraszam was na kilkuodcinkowy spacer po wielobarwnych ogrodach Pensylwanii północnej.

As of today let’s have a walk through the colourful gardens of North Pensylvania. Continue reading “Ogrody Longwood – Longwood Gardens”

MM – Ghent crossed – Gandawa pokreślona

A view on Ghent through the crossed wires of one of the bridges.

Widok na część Gandawy przez stalowe liny jednego z mostów. Continue reading “MM – Ghent crossed – Gandawa pokreślona”

CFFC – Smooth moon – Gładki księżyc

Smooth moon caught in Terchova (Slovakia). On the other side of the sky the sun was setting…

Gładki księżyc “złapany” w Terchovej (Słowacja). Na drugiej stronie nieba na różowo zachodziło słońce … Continue reading “CFFC – Smooth moon – Gładki księżyc”

Amiszowe sklepy – Amish shops

Współcześnie nie udaje się Amiszom całkiem odizolować od świata zewnętrznego.

Presently Amish cannot fully isolate themselves from the outer world. Continue reading “Amiszowe sklepy – Amish shops”

Rzymskie osobistości – Roman personalities

W Rzymie są setki, jeśli nie tysiące pomników. Ich szlakiem można by przejść całą metropolię.

There are hundreds if not thousands monuments in Rome. You can follow their track through the whole city. Continue reading “Rzymskie osobistości – Roman personalities”

Blog at WordPress.com.

Up ↑