Spodnie na szelkach, czepki i suknie łączone szpilkami to Amiszowy sposób na przestrzeganie zasad.

Trousers on suspenders, bonnets and dresses connected with pin – this is Amish way of obbeing the rules.

Jako wspólnota protestancka Amiszowie dążą do maksymalnej prostoty. Wszystkie ubrania wyglądają podobnie. Czarne lub niebieskie długie suknie kobiet z fartuchami oraz czepki na głowach. Koszule bez guzików, spodnie na szelkach i kapelusze to domena mężczyzn.

W muzeum Amiszów powiedziano nam, że ubrania kobiet nie są zszywane, ale łączone szpilkami. Nadzwyczajne, jak one się nie pokłują!

As protestant community Amish head for maximum simplicity. All their clothes are alike. Black or blue long dresses with aprons and bonnets on heads for women. Men wear shirts without buttons, trousers on suspenders and hats.

In Amish museum we learnt that women’s clothes are not stiched but connected with use of pins. Extraordinary, how they avoid being jabbed!

Amisze_13

Advertisement