Typowy dom Amisza dane nam było obejrzeć tylko w muzeum.

We could see typical Amish house only in the museum.

Amisze_12

Prowadził je – nie-Amisz. Amiszom nie zależy chyba po prostu na rozgłosie. Zwiedziliśmy pokój gościnny, kuchnię, sypialnię i pralnię. Amisze nie akceptują energii doprowadzanej do nich ze świata zewnętrznego. Dawniej używali pieców na węgiel, teraz instalują kuchenki na gaz z butli.

Inne urządzenia przystosowują do działania na parę wodną (mikser) lub własne agregaty. Do prania używają urządzeń w rodzaju naszej “Frani”. Robią dużo własnych przetworów, aby uniezależnić się od zgniłego świata wokół.

It was run by non-Amish. Amish probably don’t like the fame. We visited there a dining-room, kitchen, bedroom and loundry. Amish reject electricity coming from the outside world. Previously they used coal stoves, now they install cookers with gas from containers.

Other devices are adjusted for water vapour (mixer) or own power generators. For wasching they use very simple machines. They also make a lot of pickles to stay independent from the rotten world around.