Smooth moon caught in Terchova (Slovakia). On the other side of the sky the sun was setting…

Gładki księżyc “złapany” w Terchovej (Słowacja). Na drugiej stronie nieba na różowo zachodziło słońce …

My contribution to Cee’s Fun Photo Challenge – Things that are smooth