Castle in Morsko (south Poland) is in fact a ruin. But a unique atmosphere is created by special illumination (that changes from green to pink and violet).

Zamek w Morsku to w zasadzie ruiny. Ale niezwykłą atmosferę miejsca tworzy specjalne oświetlenie (które zmienia się z zielonego przez różowe po fioletowe).

My contribution to Cee’s Fun Photo Challenge – Things that are rough