Leaving behind main entrance of Longwood Gardens we turn right and enter a picturesque carpet of fragility.

Za głównym wejściem do Longwood Gardens skręcamy w prawo i wkraczamy na kolorowy kobierzec delikatności.

We walk among bees, smells and sparkling fountains with lizards. Flowers are everywhere. We don’t know what to shoot first.

Idziemy wśród zapachów, pszczół i skrzących się fontann z jaszczurkami. Kwiecie otacza nas zewsząd. Nie wiemy, co fotografować najpierw.

Longwood Gardens