Stairs in Longwood Gardens lead us down to a lea with bended trees.

Schody w Longwood Gardens prowadzą nas w dół na polankę z powyginanymi drzewami.

These trees look like our crying willows but instead of leaves they bare fat garlands of flowers. People stick their faces among them and take endless selfies. Buzzing bees circle over our heads.

Te drzewa wyglądają jak nasze płaczące wierzby, tyle że zamiast listków mają grubaśne girlandy kwiatów. Ludzie wciskają między nie twarze i pstrykają niekończące się selfie. Nad głowami krążą nam buczące pszczoły.

Longwood Gardens

Longwood Gardens