In Longwood Gardens we reach an overgrown pond with openwork arbor.

W Ogrodach Longwood docieramy nad zarośnięte jeziorko z ażurową altanką.

Couples sit by the water and commemorate their love. Children play a bit too close to the edge. Moments of silence and reverie are very transitory here.

Pary siadają nad samą wodą i uwieczniają swoją miłość. Dzieci dokazują blisko przy krawędzi. Momenty ciszy i zadumy są tu bardzo ulotne.