This garden In Longwood appears suddenly and attracts us from the very beginning.

Ten ogród w Longwood Gardens wynurza się nagle i zachwyca nas od pierwszego wrażenia.

Longwood Gardens

It’s so symmetrical, pampered, ideal. The green of grass mingles with the blue of water, reflections of sun create fabulous patters. Water cascade flows from under the arcades filled with clay jags. We stand there speechless for a long while.

Jest taki symetryczny, dopieszczony, idealny. Zieleń trawy miesza się z błękitem wody, odblaski słońca układają w fantastyczne wzory. Wodna kaskada wypływa z podcieni arkad wypełnionych glinianymi dzbanami. Długo stoimy w zachwycie.

Longwood Gardens

Longwood Gardens