In Longwood Gardens we find also a part with desert plants. Strange eyes look at us from among the leaves …

W Longwood Gardens znajdujemy też część z roślinami pustynnymi. Spośród liści patrzą na nas oczy …

Longwood Gardens

It’s even hotter here. And more dry. On sandy soil stonecrop-giants and extraordinary shags of grass grow tall. And cactuses seem to turn into fabulous creatures.

Tu jest jeszcze goręcej. I bardziej sucho. Na piaszczystym podłożu wyrastają rozchodniki-olbrzymy i niezwykłe czupryny traw. A kaktusy zdają się przemieniać w fantastyczne ludziki.

Longwood Gardens