Before leaving Longwood Gardens we circle around the hedge garden under the vigilant gaze of a stony monster.

Na pożegnanie Longwood Gardens krążymy po ogrodzie z żywopłotów, pod czujnym okiem kamiennego potwora.

Longwood Gardens

The gardens will be closed soon and we still have so many places to see. We say good-bye to towers, dog and hen cut out of the hedged bushes and leave this wonderland of shapes, colours and aromas.

Zaraz zamkną ogród, a tyle jeszcze zostało do zobaczenia. Żegnamy więc wieże, psa i kurkę wycięte z żywopłotów i opuszczamy tę cudną krainę kształtów, barw i zapachów.

Longwood Gardens

Longwood Gardens