Skyscrapers surround also Ground 0 – a place where for Americans “the world ended”.

Drapacze chmur otaczają też Poziom 0 – miejsce “końca świata” dla Amerykanów.

The world that they seemed to know and control. Here till September 2001 two towers of World Trade Centre stood still. Now they are replaced by two big holes in the ground turned into fountains. Water flows down on their banks and dissapears in the depths where light cannot reach. A symbol of lost human beings but also of Americans’ faith that they are “inviolable”.

Oczywiście końca świata, który wcześniej wydawał im się znany i oswojony. Tu do września 2001 roku stały jeszcze dwa najwyższe budynki Ameryki – wieże World Trade Centre. Teraz są dwie wielkie dziury w ziemi przerobione na fontanny. Woda spływa po ich bokach i niknie gdzieś w czeluściach, gdzie nie dochodzi już światło. Symbol straconych ludzkich istnień oraz wierzeń Amerykanów, że są “nietylni”.

New York

On boards around the fountains names of all the victims were inscribed. In some slots people insert living flowers. A few read the names and meditate. Yet most talk a bit too loud and shot another selfie.

Na płytach dookoła fontann wypisano nazwiska i imiona wszystkich ofiar. W niektóre miejsca ludzie wtykają żywe kwiaty. Niektórzy czytają napisy i dumają. Ale większość rozmawia hałaśliwie lub strzela sobie selfie.

Advertisement