The hero of songs and our former wistful dreams of a great world.

Bohater piosenek i naszych niegdyś tęsknych marzeń o wielkim świecie.

New York

One of the oldest hanging bridges in the world (1883). You can see from it two known NY districts: Manhattan and Brooklyn and below – ships on East River (that were just exercising emergency case).

Jeden z najstarszych mostów wiszących na świecie (1883). Widać z niego dwie znane nowojorskie dzielnice: Manhattan i Brooklyn, a w dole – statki na East River (które właśnie urządzały sobie ćwiczenia gaśnicze).

New York

When we walk on the bridge, it blew heavily. But it stood motionless, dignified and majestic. There was something magical in it or maybe I imagined that only …

Gdy po nim szliśmy, bardzo wiało. A on stał nieporuszony, dostojny i majestatyczny. Było w nim coś magicznego, a może tylko tak mi się wydawało …

New York

Advertisement