Searching for a moment of peace, we approach the High Line – a park “under heaven”.

Poszukując enklawy spokoju, docieramy do “podniebnego” parku High Line.

It’s an extraordinery park situated 9 meters over the ground, on an elevated section of disused railroad. Built in 1934 to support the distribution of goods between warehouses, it saw the last train in 1980.

To niezwykły park znajdujący się 9 metrów nad ziemią, na estakadzie dawnej linii kolejowej. Wybudowana w 1934 roku, by usprawnić przewóz towarów między magazynami, pożegnała ostatni pociąg w 1980.

High Line

Thanks to Robert Hammond the elevated section was transformed into 2,5-kilometer walking path with benches, trees, grass and flowers. Here we have finally cought a bit of sun!

Z inicjatywy Roberta Hammonda estakadę przerobiono na 2,5-kilometrową trasę spacerową z ławeczkami, drzewami, trawą i kwiatami. Tu wreszcie udało nam się złapać odrobinę słońca!

High Line