Though beguines lived in their enclaves surrounded with walls, they do not lock themselves there as nuns or monks.

Choć beginki żyły w swoich enklawach otoczonych murem, nie zamykały się w nich jak mniszki lub zakonnicy.

Ghent beguinage_10

They took up many different works for other people: produced hosts, weaved, took care of the ill, washed clothes for priests and reach people. Each woman was responsible for herself.

Podejmowały wiele prac na rzecz innych ludzi: wyrabiały hostie, tkały, opiekowały się chorymi, zajmowały się praniem i czyszczeniem szat liturgicznych oraz ubrań bogatych ludzi z miasta. Każda kobieta były odpowiedzialna za siebie.